עברית English German 

 

Skype Me™!

 

 

להלן מס' דוגמאות לנושאים משפטיים שטופלו על ידי מי מעורכי הדין לאחרונה:

הוצאה פועלעיקול מקרקעין - פעולות למימוש זכויות חייב במקרקעין שאינן רשומות על שמו.

משפט מנהלי, השבחה - הדרך להפחתת היטל השבחה במקרה של שינוי יעוד. עתירה מנהלית למינוי שמאי מכריע.

משפט מנהלי - ועדה מקומית התעלמה מפגם במסמכים שהוצגו לקבלת היתר ונתנה את ההיתר – האם לצד ג' זכות תביעה כלפי הועדה. האם ניתן לאכוף על מי שקיבל את ההיתר לתקן את המסמכים.

תאגידים, המדען הראשי, מענקי מחקר, פירוק - המדען הראשי במשרד התמ"ת – מעמד המדינה במסגרת הליכי פירוק של התאגיד הלווה – שיקולים למתן פטור מהשבה או הפחתת סכום ההחזר. 

תאגידים, קיפוח - בעל מניות מיעוט בחברת אחזקות של נדל"ן. הרוב בתאגיד החליט להשכיר נכס לצד קרוב אליו בשכירות בסכום נמוך ובלתי סביר. תיקון הסכם השכירות לדמי שכירות סבירים להסרת קיפוח המיעוט.

קנין רוחני - הסכם לכניסת משקיע לחברה בעלת זכות שימוש בקנין רוחני – בדיקת נאותות

נאמנות
,
שליחת יד לכספים - תושב חוץ מנהל חשבון מט"ח בישראל ממנו נמשכו כספים ע"י צד ג' ללא ייפוי כח. חריגה מהרשאה, יחסים משפחתיים, מעקב אחר הכספים שנמשכו מן החשבון  לצורך רכישת נכס מקרקעין ע"י צד ג'.

נאמנות, הפרת חובת נאמנות - אדם מבקש לבדוק את הפעולות הכספיות בחשבונות הוריו שנוהלו ע"י אחר. נאמנות  – זהות הנהנה עפ"י תנאי הנאמנות.

משפחה, אלימות - אלימות כלפי בן/בת זוג – מקימה עילה לפיצוי כספי ולאיזון משאבים באופן מפצה

משפחה
, מעמד אישי - בחינת שאלת סמכות בית משפט ישראלי לאשר הסכם משמורת בין בני זוג יהודים לגבי משמורת קטין שלא היה מעולם תושב ישראל

משפחה, מעמד אישי - הסכם גירושין בין בני זוג שמשתייכים לדתות שונות.

משפחה, משמורת - מחלוקת בין בני זוג שנפרדו לגבי שאלת מקום מושבו של הילד – האם זכאי צד להגר למדינה אחרת – הסדרים ראויים

ירושה - חלוקת נכסי ירושה באמצעות הסדר בין יורשים. ההסדר כפוי והושג ע"י פנייה לבית משפט

הגנת הדייר
 - חנות בדיירות מוגנת – נטישה – צד ג' מחזיק בחנות במקום הדייר המוגן – המבנה כולו נהרס ובמקומו מוקם מבנה חדש – האם זכאי צד ג' לחנות חדשה במבנה החדש. 

דיני עבודה, רישום כוזב- עובד שינה בדיעבד כרטיס נוכחות– הליכים משמעתיים – השיקולים למניעת פיטוריו

צו מניעה, מתן חשבונות - הדרך לחייב ספק מים וחשמל לנכס להגיש חשבונות מתוקנים לאחר גילוי עובדות בדבר חיובים שלא כדין. בקשה לצו מניעה של שינוי המצב לרעה. 

מקרקעין, פלישה - תביעת פינוי ממקרקעין לא מוסדרים בטאבו. המחזיק טוען כי יש לו הסדר עם מי שרכש את המקרקעין – דרכי הוכחת ההסדר.

חוזים, מצג שווא - אדם הציג מצג שווא כי תנאי לקיומו של חוזה קויים. צד לחוזה הסתמך על המצג וקיים את חלקו בחוזה – מתברר כי אותו אדם שיקר. דרכי הוכחת השקר.

חומרים מסוכנים -
ייעוץ לבעלי מקצוע בתחום שימוש בחומרים מסוכנים בתעשיית האלק'

Electronic Equipment Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and electronic equipment    -  RoHS 

ערבות, התרשלות בנק - ערבות לחשבון בנק – הערב טוען כי סוכם כי ערבותו לא נכנסה לתוקף או לחילופין שוחרר מערבותו – נטל ההוכחה כי הבנק ידע ששוחרר – התרשלות הבנק בפיקוח על החשבון – העברת כספים בניגוד לזכויות החתימה שהוגדרו בחשבון. 

ערבות, משכנתא - ערב לחשבון בנק פרע את ערבותו – האם זכאי לקבל חלק יחסי מכספי מימוש נכס ממושכן לטובת החשבון.

בזיון בית משפט - אדם חוייב בצו עשה זמני לשלם כספים לצד ג' ואינו מקיים את הצו 

תעבורה, מנהלי - ישראלי שהיגר לחו"ל נהג בעת ביקורו בישראל ברכב שכור עם רישיון נהיגה זר – לא עבר עבירה של נהיגה ללא רשיון
– ההרשעה בוטלה בערעור. 
 

לייבסיטי - בניית אתרים