עברית English German 

 

Skype Me™!

 

 
עם ניסיון מוכח של למעלה מ- 30 שנה, בטיפול בתיקים ובעניינים רבים, בעבור הלקוחות,
נוצרה התמחות מיוחדת בתחומי משפט מגוונים כמפורט להלן. 

 
דיני פשיטת רגל ופירוק חברותלעתים נדרש הלקוח להתמודד עם מצב של חדלות פרעון, אם מצד מי שחייב ללקוח
כספים ואם גם מצדו של החייב עצמו, בניסיון לשקם את חייו, לאחר כשלון עיסקי. למשרד עוה"ד ולעו"ד יוסף וינראוך, ניסיון
מוכח הן בנושא גביית חובות מאת חייבים חדלי פרעון והן בליווי החייב עצמו במסגרת השיקום. עו"ד יוסף וינראוך משמש
בעל תפקיד בעשרות תיקי חייבים בפש"ר או חברות בפירוק עפ"י צווי מינוי של בתי משפט המחוזיים.
 
רישוי עסקים ודיני תכנון ובנייה לעתים נדרש הלקוח להתמודד עם בעייה הנוגעת לרישוי פעילותו ע"י המשרדים
הציבוריים השונים, העיריה, הועדה המקומית לתכנון ובניה ואחרים. חוסר טיפול נכון עלול להוביל את הלקוח אף
להסתבכות בהליכים פליליים או מעין פליליים. למשרד עו"ד ולעו"ד יוסף וינראוך, ניסיון מוכח בניהול הליכי תכנון מורכבים
על פני תקופה של שנים רבות, להשגת המטרה המיוחלת, בסבך הבירוקרטיה הנקלע בדרכו של הלקוח.
 
המשפט המינהלי לרבות דיני המכרזיםלעתים נקלעים היחסים שבין הלקוח הפרטי לבין הרשות למבוי סתום, הדורש
את התערבות הרשות השופטת, לצורך קידום או הסדרת ענייני הלקוח. למשרד עו"ד ולעו"ד יוסף וינראוך, ניסיון מוכח
בניהול הליכים משפטיים בפני בית המשפט לעניינים מינהליים בסוגיות שבין הפרט לרשות.
 
דיני התאגידים – לעתים נקלע הלקוח הפרטי למחלוקת או לבירור בעניין ישות משפטית המאוגדת על פי דין, כגון
חברה, עמותה, אגודה שיתופית, שותפות וכד'... למשרד עו"ד ולעו"ד יוסף וינראוך, ניסיון מוכח בניתוח מבנה ההתאגדות,
ליבון היחסים בין האורגנים השונים בתאגיד, בינם לבין עצמם או בינם לבין התאגיד או אחרים או בחינת היחסים שבין
התאגיד לאחרים, לרבות אופן ניהול התאגיד והבנת המשטר הפנימי שלו.
 
המשפט האזרחי והמסחרי על מירב היבטיו -  המשפט האזרחי והמסחרי מסדיר את הזכויות, החובות והנכסים של
המעורבים בחיים הכלכליים בחברה, בישראל ואף בחו"ל. למשרד עו"ד ולעו"ד יוסף וינראוך, ניסיון נרחב בבחינת הסוגיות המתעוררות בקשר לזכויות והחובות שבין המשתתפים השונים ו/או לגבי הנכסים המעורבים.

דיני ההוצאה לפועל – לעתים אדם פועל נמרצות לקביעת זכותו כלפי אחר, קרי קבלת המגיע לו ממנו, אולם לא די בפסק
הדין שקבע שעל הצד שכנגד לשלם סכום כסף אלא לעתים קרובות נאלץ הזוכה לרדוף אחר המגיע לו בסבך ההוצאה
לפועל, מערכת האכיפה החוקית בישראל. למשרד עו"ד ולעו"ד יוסף וינראוך ניסיון מוכח בגביית חובות באמצעות הליכי
הוצאה לפועל מורכבים, תוך איתור זכויות ונכסים שניתן, באמצעות הליכים מיוחדים, לממשם לפירעון החוב.

ייצוג והופעות בבית משפט, בבית דין ובבוררות –  לעתים נדרש הלקוח להתייצב בפני ערכאה משפטית לצורך
הכרעה בסכסוך ובמחלוקת שנתגלו בקשר לזכויות, חובות או נכסים. למשרד עוה"ד ולעו"ד יוסף וינראוך, ניסיון מוכח של
אלפי הופעות, בפני הערכאות השיפוטיות או המעין שיפוטיות השונות המתקיימות בישראל.


תיאום וניהול הליכים משפטיים בינלאומיים פרטיים –  לעתים נדרש הלקוח להתמודדות משפטית בקשרל זכויות,
חובות ונכסיפם המצויים בתחומי שיפוטי של בתי משפט במדינות שונות.
 למשרד עוה"ד ולעו"ד יוסף וינראוך, ניסיון מוכח
ב
תיאום וניהול הליכים משפטיים בינלאומיים פרטיים, במדינות שונות, וזאת באמצעות רשת עורכי דין ייחודית, אשר
עו"ד וינראוך היה מעורב בהקמתו.

 
לייבסיטי - בניית אתרים